Steltenlopers steltentheater steltenact, Deze steltengel-vuurspuwster is een prachtige december winteract die menigeen doet genieten als zij ‘hoog’ door de kerst-straat passeert, www.kerstacts.nl